monitor
rozwoju
lokalnego

kompleksowa analiza miast, gmin
i miejskich obszarów funkcjonalnych

monitorrozwoju.pl

monitor rozwoju lokalnego

kompleksowe informacje na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i stanu środowiska każdej gminy, miasta, obszaru funkcjonalnego w Polsce w oparciu o publicznie dostępne dane, w jednym miejscu

nasi partnerzy

Związek Miast Polskich

jesteśmy w miastach online

Związek Miast Polskich


Janusz Szewczuk
doradca strategiczny ZMP
koordynator programowy

Sylwia Kluczyńska
koordynator zespołu MRL

kontakt
monitorrozwoju@zmp.poznan.pl