powrót dop strony głównej
zakres
i źrodła danych


Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) udostępnia w jednym miejscu uporządkowane informacje pozyskane z różnych źródeł publicznych, które dotychczas nie były powszechnie dostępne dla poziomu lokalnego (dla każdej gminy w Polsce).

Bazą informacyjną są dane pochodzące z różnych zasobów Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane na temat aktywności ekonomicznej mieszkańców i firm, źródeł i wielkości dochodów oraz generowanych podatków pozyskano z systemu Ministerstwa Finansów POLTAX, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
Dane na temat sytuacji na rynku pracy i faktycznych zarobków pochodzą z systemów POLTAX, ZUS i KRUS.
Dane na temat stanu dochodów i wydatków oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego pochodzą z systemów Ministerstwa Finansów.